Obsah

Detail místění dopravní značky č. IP25a "Zóna s dopravním omezením" na příjezdu do centra města z křižovatky ulic:

Poděbradova, Břetislavova a Husova třída.

V úseku platnosti doravní značky č. IP25a je povolena maximální rychlost 20km/h, dále je povolena maximální povolená okamžitá hmotnost vozidla nepřesahující 5tun a dále je v úseku platnosti dopravní značky č.I P25a zakázané stání. Stání je povolené pouze na místech označených jako parkoviště, které ruší platnost dopravní značky č. IP25a.

Platnost dopravní značky „Zóna s dopravním omezením“ (č. IP 25a) je ukončena až svislou dopravní značkou „Konec zóny s dopravním omezením“ (č. IP 25b). Tato značka je umístěná na všech výjezdech z centra města, zpravidla na protější straně ulice než je umístěná dopravní značka č. IP25a. Toto platí u obousměrných ulic.  Jedná se o tyto ulice:

Msgre. B. Staška, Na Ostrůvku, Chodská, Husova třída a Fastrova.

U jednosměrných ulic z vedoucích z centra města je umístěná pouze dopravní značka č. IP25b "Konec zóny s dopravním omezením".

Jedná se o tyto ulice:

Vodní, Boženy Němcové.

Husova třída

Dopravní značka č. IP25b - "Konec zóny s dopravním omezením".

č.IP25b