Obsah

Označení parkovacího automatu Automat DetailIP13c

Placené parkování

V souladu § 23 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,  se vymezují místní komunikace nebo jejich části (dále jen „komunikace“) k placenému stání silničních motorových vozidel (dále jen „vozidel“):

a) na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin na následujících komunikacích:
- náměstí Míru,
- parkoviště v ulici Msgre. B. Staška (u Rychty),
- Chodské náměstí (plocha kolem památníku a část plochy před domem čp. 75),
- parkoviště v ulici U nemocnice,
- parkoviště v ulici Hruškova.

Město zřizuje a provozuje placená veřejná parkoviště: na náměstí Míru, v ul. Msgre. B. Staška (před Rychtou- čp. 62-66), na Chodském náměstí, ul. U Nemocnice, ul. Hruškova.

Viz mapka níže.

Provozní doba placených parkovišť ve dnech, které nejsou zákonem stanoveny jako svátek, je následující:
- pondělí až pátek 8:00 - 17:00,
- sobota 8:00 - 13:00.
V uvedené době je řidič povinen uhradit cenu parkovného, a to bezprostředně po odstavení vozidla. Mimo uvedenou dobu je parkování bezplatné.

Nový ceník parkovného od ledna 2021

Zóna "A" -náměstí Míru, Chodské náměstí, ul. Msgre.B.Staška - 15,-Kč za půl hodinu, 30,-Kč první hodina a každá další hodina 60,-Kč

Zóna "B" - ulice U nemocnice a ulice Hruškova - 10,-Kč za půl hodinu, 20,-Kč první hodina a každá další hodina 30,-Kč

 

Parkovací kartu (lístek zakoupený v parkovacím automatu) je řidič povinen umístit na viditelném místě (za čelním sklem automobilu).

Místa na kterých je nutné zakoupit parkovací lístek jsopu označena dopravní značkou IP13cč.IP13c „Parkoviště s parkovacím automatem“

Řidič se musí řídit údaji na značce, dodatkové tabulce nebo na parkovacím automatu.

Dopravní značka „Parkoviště s parkovacím automatem“ (č. IP13c) ukončuje platnost značek „Zákaz zastavení“ (č. B8) „Zákaz stání“ (č. B29).

 

 

Mapka v maximálním rozlišení: ZDE

Mapku z rozmístěním parkovacích automatů naleznete: ZDE

Interaktivní mapka s rozmístěním dopravního značení č.IP13c (parkovisště s parkovacím automatem) na náměstí Míru ke stažení: ZDE

Parkovací automaty přijímají mince v nominálních hodnotách 1, 2, 5, 10, 20 a 50,-Kč. Parkovací automaty vrací případný přeplatek.

Platba je možná i platební kartou.

Stránka

  • 1

Placená parkoviště

Placená parkoviště

Horní severní část - začátek parkoviště

Horní severní část - začátek parkoviště

Horní severní část - konec parkoviště

Horní severní část - konec parkoviště

Spodní severní část - začátek parkoviště

Spodní severní část - začátek parkoviště

Spodní severní část - konec parkoviště

Spodní severní část - konec parkoviště

Spodní jižní část - začátek parkoviště

Spodní jižní část - začátek parkoviště

Spodní jižní část - konec parkoviště

Spodní jižní část - konec parkoviště

Horní jižní část - začátek parkoviště

Horní jižní část - začátek parkoviště

Horní jižní část - konec parkoviště

Horní jižní část - konec parkoviště


Stránka

  • 1