Obsah

Forenzní identifikační značení jízdních kol prostřednictvím syntetické DNA

V  druhé polovině roku 2015 byl poprvé realizován projekt FORENZNÍ IDENTIFIKAČNÍ ZNAČENÍ JÍZDNÍCH KOL PROSTŘEDNICTVÍM SYNTETICKÉ DNA. Jedná se o novou metodu ochrany majetku, především s preventivním účinkem. Všechna takto označená jízdní kola jsou vybavena samolepkami, které varují pachatele, že jízdní kolo je speciálně označeno a že může být snadno identifikováno městskou policií či Policií ČR. Takto označené jízdní kolo je pro potenciálního zloděje bezvýznamné z pohledu jeho možného dalšího zpeněžení. V kombinaci s dalšími způsoby ochrany, jako je evidence jízdního kola dle jeho typu, barvy, čísla rámu, vybavení, fotografie, v lokálním registru MP Domažlice i národním registru REFIZ, pomůže toto značení odradit pachatele od úmyslu spáchat trestný čin, nebo jej usvědčit z jeho spáchání.

Metoda forenzního identifikačního značení se vyznačuje vysokou odolností vůči vnějším vlivům a dlouhou životností. Za 24 hodin po aplikaci  je značení vytvrzené a stává se pouhým okem neviditelné.

Proces označení jednoho jízdního kola trvá zhruba 30 minut včetně sepsání veškeré dokumentace a pořízení fotografií značeného předmětu. Každý zájemce o značení musí předložit doklad totožnosti a doklad o koupi jízdního kola. Každé značené kolo je detailně vyfotografováno a popsáno pro potřeby registru. Poté je nanášena syntetická DNA na 10 míst. Po 15 minutách je značení zaschlé a po dalších 24 hodinách je maximálně vytvrzené.

Od roku 2016 domažličtí strážníci kromě jízdních kol značí také kompenzační pomůcky, zejména invalidní vozíky, čtyřkolová chodítka či speciální elektrické skútry pro osoby se sníženou mobilitou.

V roce 2015 strážníci domažlické městské policie označili celkem 102 jízdních kol v celkové hodnotě 2 468 654 Kč.

V roce 2016 bylo následně označeno dalších 86 předmětů - jízdních kol, invalidních vozíků a jiných kompenzačních pomůcek. Celková hodnota všech označených předmětů činila na konci roku 2016 téměř 5  000 000 Kč. 

V roce 2017 bylo označeno dalších 75 předmětů, z toho 65 jízdních kol a 8 kompenzačních pomůcek. Celková hodnota všech označených předmětů v současné době činí více než
7 000 000 Kč.

 

Zájemci o označení jízdního kola, invalidního vozíku či jiné kompenzační pomůcky se mohou průběžně hlásit přímo na služebně Městské policie Domažlice nebo na telefonním čísle preventistky - 727 952 703. 

Označené předměty - jízdní kola a kompenzační pomůcky

 

Stránka

  • 1

nanášení syntetické DNA

nanášení syntetické DNA

kontrola pomocí UV lampy

kontrola pomocí UV lampy

nanášení syntetické DNA strážníkem MP Domažlice

nanášení syntetické DNA strážníkem MP Domažlice

pomůcky pro nanášení syntetické DNA

pomůcky pro nanášení syntetické DNA

jedno z označených elektrokol i se svou majitelkou

jedno z označených elektrokol i se svou majitelkou

nejmenší majitelka označeného jízdního kola

nejmenší majitelka označeného jízdního kola

realizace projektu v roce 2017 se uskutečnila na náměstí Míru ve stanu MP Domažlice

realizace projektu v roce 2017 se uskutečnila na náměstí Míru ve stanu MP Domažlice

jeden z označených elektrických skútrů pro osoby se sníženou mobilitou

jeden z označených elektrických skútrů pro osoby se sníženou mobilitou


Stránka

  • 1