Obsah

Domažlická senior akademie

Městská policie Domažlice ve spolupráci s Městskou radou seniorů Domažlice připravila 3.ročník preventivního projektu s názvem Domažlická senior akademie. Pro účastníky Domažlické senior akademie je připraveno celkem 11 tematických bloků s různorodou tématikou a pod vedením zkušených odborníků. Senioři si potrénují pamě´t, seznámí se s činností HZS, kdy je naplánovaná i exkurze v hasičské zbrojnici, seznámí se s činností psovodů Policie ČR, dozví se důležité informace o kriminalitě páchané na seniorech či o historii četnictva. 

 

 Začínáme ve čtvrtek, 14. listopadu 2019 od 16:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Domažlice (budova radnice, 4. patro).

Rozpis přednášek III. ročníku
Domažlické senior akademie 2019/2020:

termín název přednášky uskutečněné
14.11. 2019 Zahájení Domažlické senior akademie, činnost MP            X
21.11. Mýty a pověry o 1.pomoci                                                        X
28.11. Senior a trénink paměti X
05.12. Exkurze v HZS - SRAZ u hasičské zbrojnice X
12.12. Cvičení pro seniory X
19.12. Předvánoční posezení se starostou města X
02.01.2020 Sebeobrana pro seniory X
09.01. Kriminalita páchaná na seniorech X
16.01. Ukázka práce PČR - služební psi a jejich výcvik X
23.01. Historie četnictva X
30.01. Slavnostní ukončení Domažlické senior akademie X

 

      Domažlická senior akademie je otevřena seniorům každého věku, stačí mít

                                chuť se něco nového dozvědět. Přijďte mezi nás.

Stránka

Foto z 3.besedy

Foto z 3.besedy

Foto z 3.besedy

Foto z 3.besedy

Foto z 3.besedy

Foto z 3.besedy

Foto z 3.besedy

Foto z 3.besedy

Foto z 3.besedy

Foto z 3.besedy

Foto z 3.besedy

Foto z 3.besedy

Foto z 3.besedy

Foto z 3.besedy

Foto z 3.besedy

Foto z 3.besedy

Foto z 3.besedy

Foto z 3.besedy

Foto z 3.besedy

Foto z 3.besedy

Foto z 3.besedy

Foto z 3.besedy

Foto z 3.besedy

Foto z 3.besedy


Stránka