Obsah

 

S Ajaxem do škol

Základní škola by měla být základem pro život, proto se Městská police Domažlice snaží tento základ obohatit ještě o znalosti související s prevencí kriminality a sociálně patologických jevů. V tomto případě je stěžejní částí tohoto druhu prevence zejména projekt Policie České republiky „Ajaxův zápisník“, se kterým preventistka MP Domažlice pracuje s dětmi ze III. a IV. ročníků, kterých je v Domažlicích celkem zhruba 350. Na začátku III. ročníku dostanou žáci vlastní zápisník, se kterým pak pracují během třetího i čtvrtého ročníku. Zápisník děti seznamuje s nejčastějšími úskalími dospívání a je rozdělen do několika tématických částí:

  • Policie ČR;
  • Městská policie;
  • Dopravní výchova;
  • Závislosti – tabák, alkohol, drogy;
  • Hazardní hry;
  • Mezilidské vztahy – šikana a trestné činy;
  • Internetová komunikace – kyberšikana;
  • Komunikace mobilním telefonem;
  • Bezpečné prázdniny.

Děti se tak v rámci projektu seznámí s celou řadou hrozeb, které na ně v běžném životě čekají na každém rohu a nemusí to být vždy jen váhání nad nabídnutou cigaretou, ale mohou se setkat s celou řadou návykových látek, které však mohou být nabízeny skrytou formou – v podobě bonbónů či sušenky. Může se také jednat o nabídku odvozu domů, o vylákání dítěte do auta pod příslibem nové hračky, počítačové hry či již zmíněné sladkosti. Děti se tak učí včas rozpoznat všechna tato rizika a jejich možné důsledky. Prevence v tomto ohledu pamatuje také na problematiku provozu na pozemních komunikacích, se kterou souvisí znalost dopravních předpisů i dopravních značek.

Městská policie Domažlice proto dbá na prevenci ve všech těchto oblastech a tuto problematiku dětem přibližuje názornou formou, za pomoci prezentace s doplňujícími obrázky, příp. videonahrávkami, které pochopení probíraných témat značně usnadňují. Aby se dětem probíraná problematika dostala snadno a lépe „pod kůži“, dostávají ještě dobrovolné domácí úkoly, v rámci kterých mohou projevit svoji kreativitu a navíc si dobrovolně a nenásilnou formou řešená témata samy oživují. Za splnění dobrovolného úkolu pak dostanou do svého zápisníku razítko Městské policie Domažlice a sladkou odměnu. Nejpilnější žáci z každé třídy pak na konci školního roku dostanou od Městské policie Domažlice dárkové předměty v balíčcích dle svého snažení, tj. dle počtu nasbíraných razítek. 

 

Stránka

Ajaxův zápisník a propisky s logem MP Domažlice

Ajaxův zápisník a propisky s logem MP Domažlice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka