Novinky

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

besip

Na kolo jen s přilbou

Svazek Domažlicko

 

Deník

Obsah

Městský dohledový kamerový systém (MDKS)

Městský dohledový kamerový systém je stálý automatický technický systém, kterým je možné za využití jednotlivých kamerových bodů sledovat veřejně přístupná prostranství, komunikace a jiná místa přístupná veřejnosti v Domažlicích a v Havlovicích, které leží v katastrálním území města Domažlice. Součástí Městského dohlížecího kamerového systému je i systém, který dovoluje uchovávat záznamy z takového sledování.

Provozování městského dohledového kamerového systému je považováno za zpracování osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a předpisů, neboť je prováděn záznam pořizovaných záběrů, které je možno využít k identifikaci fyzických osob v souvislosti s určitým jednáním.

Městský dohledový kamerový systém je ve městě Domažlice provozován již od roku 1998. Od této doby je průběžně rozšiřován a modernizován až do současné podoby, kdy je na území města instalováno celkem 35 kamerových bodů. Všechny tyto body byly vytypovány na základě nápadu trestné činnosti a jiného protiprávního jednání. Na pozemních komunikacích jsou na vjezdech do města vždy umístěny tabule informující o pokrytí města kamerovým systémem - viz foto níže.

 

panormatická kamera MP Domažlice

       

Havlovice

informace o monitoringu města kamerami

 


publicita

 


V rámci projektu "Rozšíření městského kamerového dohledového systému - Domažlice, V. etapa" byly v roce 2018 pořízeny a vybudovány 2 nové kamerové body, monitorující problémové lokality na území města Domažlice.
 

pk„Rozšíření městského kamerového dohledového systému – Domažlice,V. etapa"
 

 Číslo smlouvy o poskytnutí účelové dotace: 43202018

„Plzeňský kraj – bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2018"


V rámci projektu "Rozšíření městského kamerového dohledového systému - Domažlice, IV. etapa" byly v roce 2016 pořízeny a  vybudovány 4 nové kamerové body, monitorující problémové lokality na území města Domažlice.
 

pk„Rozšíření městského kamerového dohledového systému – Domažlice,
IV. etapa"

 

 Číslo smlouvy o poskytnutí účelové dotace: 39112016

„Plzeňský kraj – bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2016"