Obsah

Městský dohledový kamerový systém (MDKS)

Městský dohledový kamerový systém je stálý automatický technický systém, kterým je možné za využití jednotlivých kamerových bodů sledovat veřejně přístupná prostranství, komunikace a jiná místa přístupná veřejnosti v Domažlicích a v Havlovicích, které leží v katastrálním území města Domažlice. Součástí Městského dohlížecího kamerového systému je i systém, který dovoluje uchovávat záznamy z takového sledování.

Provozování městského dohledového kamerového systému je považováno za zpracování osobních údajů podle zákona č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů ve znění pozdějších novel a předpisů, neboť je prováděn záznam pořizovaných záběrů, které je možno využít k identifikaci fyzických osob v souvislosti s určitým jednáním.

Městský dohledový kamerový systém je ve městě Domažlice provozován již od roku 1998. Od této doby je průběžně rozšiřován a modernizován až do současné podoby, kdy je na území města instalováno celkem 35 kamerových bodů. Všechny tyto body byly vytypovány na základě nápadu trestné činnosti a jiného protiprávního jednání. Na pozemních komunikacích jsou na vjezdech do města vždy umístěny tabule informující o pokrytí města kamerovým systémem - viz foto níže.

 

panormatická kamera MP Domažlice

       

Havlovice

informace o monitoringu města kamerami

 


publicita

 


V rámci projektu "Rozšíření městského kamerového dohledového systému - Domažlice, V. etapa" byly v roce 2018 pořízeny a vybudovány 2 nové kamerové body, monitorující problémové lokality na území města Domažlice.
 

pk„Rozšíření městského kamerového dohledového systému – Domažlice,V. etapa"
 

 Číslo smlouvy o poskytnutí účelové dotace: 43202018

„Plzeňský kraj – bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2018"


V rámci projektu "Rozšíření městského kamerového dohledového systému - Domažlice, IV. etapa" byly v roce 2016 pořízeny a  vybudovány 4 nové kamerové body, monitorující problémové lokality na území města Domažlice.
 

pk„Rozšíření městského kamerového dohledového systému – Domažlice,
IV. etapa"

 

 Číslo smlouvy o poskytnutí účelové dotace: 39112016

„Plzeňský kraj – bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2016"