Obsah


Aktivity realizované v rámci preventivní činnosti
MP Domažlice:

 • Příprava, organizace a realizace projektů v oblasti primární prevence kriminality a výchovy dětí a mládeže

 • Zpracování metodik, studií a plánů prevence kriminality

 • Realizace přednáškové činnosti formou výchovných besed pro mateřské, základní a střední školy, dále pak pro seniory, ale i různé zájmové skupiny obyvatelstva s cílem zvyšovat kvalitu vědomostí v oblasti bezpečnosti silničního provozu, kriminality a právního vědomí veřejnosti

 • Realizace preventivních a osvětových akcí, účast v národních preventivních kampaních

 • Ochrana majetku za pomoci vyspělých technologií – např. provoz Pultu centrální ochrany MP Domažlice, realizace projektu Forenzního identifikačního značení jízdních kol za pomoci syntetické DNA

 • Spoluúčast v pracovních skupinách, organizacích a sdruženích na území města

 • Spolupráce s odbory zabývajícími se kriminalitou a sociálně patologickými jevy mládeže i dospělých

 • Spolupráce s koordinátorem prevence kriminality na úrovni kraje, Policií ČR, Pedagogicko-psychologickou poradnou Domažlice

 

Besedy pro děti v mateřských školách na území města Domažlice
Tato forma prevence je zaměřená na rizikové situace a chování v běžných životních situacích, s jakými se děti v MŠ mohou setkat. Formou maňáskové pohádky a tematických omalovánek MP Domažlice si děti s preventistkou o jednotlivých situacích povídají a vysvětlují si co je špatně a co naopak správně. Řadu věcí si děti mohou formou hry vyzkoušet a lépe zapamatovat – např. přecházení přes látkový přechod, odmítnutí sladkosti od cizí osoby, rizika hraní si u silnice a rizika sbírání věcí na ulici, apod. Besedy jsou určené zejména pro předškolní děti a pomáhají jim se připravit na školní docházku – děti se během besed hlásí a do následující besedy vypracovávají „školkový“ úkol v podobě vymalování obrázků v omalovánkách. Více informací naleznete ZDE.

 

Besedy pro žáky všech ZŠ v Domažlicích naučně-zábavnou formou s Ajaxovým zápisníkem
K této preventivní aktivitě preventista MP Domažlice využívá Ajaxův zápisník, se kterým pravidelně navštěvuje děti ze 3., 4., a 5. ročníků všech ZŠ v Domažlicích. Besedy jsou tematicky rozdělené do následujících bloků:

 • Policie ČR
 • Městská policie
 • Dopravní výchova
 • Závislosti – tabák, alkohol, drogy a hazardní hry
 • Mezilidské vztahy – šikana a trestné činy
 • Mezilidské vztahy – internet a mobilní telefon
 • Bezpečné prázdniny
 • Více informací naleznete ZDE.

 

Kurzy sebeobrany pro dívky/Kurzy sebeobrany pro seniory
Ženy, dívky a senioři všeobecně patří do nejrizikovější skupiny, ohrožené útoky agresorů, zlodějů či kapsářů. V rámci kurzů sebeobrany MP Domažlice spolupracuje s panem Waldemarem Janečkem, mistrem republiky v judu a profesionálním vojákem. Kurzy jsou vždy maximálně přizpůsobené potřebám účastníků i jejich fyzické zdatnosti – jinak probíhají kurzy pro dívky na ZŠ a jinak kurzy určené seniorům. Všechny kurzy sebeobrany spojují nejen praktické, ale také teoretické znalosti – účastníci se dozvídají jakým místům by se měli vyhnout, jak by měli efektivně zabezpečit předměty, které mají u sebe nebo jak se zachovat v případě, že se cítí ohroženi. Nedílnou součástí kurzů jsou rovněž praktické ukázky, kdy se účastníci učí nejzákladnější a nejjednodušší hmaty, pomocí kterých se mohou útočníkovi sami bránit. Více informací naleznete ZDE.

 

Přednášková a další preventivní činnost
Přednášková činnost MP Domažlice má široké zaměření, které lze na základě domluvy se zájemcem o preventivní přednášku jakkoliv rozšířit. MP Domažlice pravidelně spolupracuje s domovy seniorů na území města Domažlice, příp. s jinými institucemi – např. s Domovem pro matky s dětmi v tísni, Odborem sociálních věcí a zdravotnictví města Domažlice, organizací BESIP nebo s Městským kulturním střediskem Domažlice, apod. Na přípravě i realizaci řady přednášek se významně podílí pan Waldemar Janeček, mistr republiky v judu a profesionální voják, který je zároveň lektorem kurzů sebeobrany pro seniory.

Od roku 2017 pořádá Městská policie Domažlice projekt s názvem Domažlická senior akademie. Jedná se o soubor přednášek určených primárně seniorům s různou tématikou - např. činnost Policie ČR, městské policie, protipožární prevence, základy práva, zdravý životní styl, obrana před tzv. Šmejdy, apod. Více informací o Domažlické senior akademii naleznete ZDE.

 • Témata přednášek:
  • Činnost a výbava strážníka MP Domažlice
  • Jak se vyhnout nebezpečí? - Rady a informace pro seniory
  • Chraňte se před šmejdy
  • Senioři, braňte se!
  • (Ne)jsem obětí šikany?
  • Proč kouření škodí mě i mému dítěti?
  • Školení řidičů pro širokou veřejnost

 

Stránka

Strážníci vyrazili na cyklostezky radit cyklistům

Strážníci vyrazili na cyklostezky radit cyklistůmČinnost Městské policie Domažlice se vedle svého represivního působení značnou měrou orientuje také na oblast prevence. Mezi preventivní aktivity domažlických strážníků patří mimo jiné také projekt obecně prospěšné společnosti Bezpečně na silnicích a horské služby ČR s názvem „Na kole jen s přilbou“, v rámci kterého domažličtí strážníci vyrážejí do ulic a kontrolují zda jsou cyklisté vybaveni tak, jak jim ukládá zákon.

20. 7. 2016 Zobrazit více

Sebeobraně se v Domažlicích neučí jen senioři

Sebeobraně se v Domažlicích neučí jen seniořiKurzy sebeobrany pro seniory mají od loňského roku, kdy se v Domažlicích konal první blok těchto kurzů, řadu příznivců, a to nejen z řad seniorů. Senioři však nejsou jedinou rizikovou skupinou, ohroženou možnými útoky či jiným protiprávním jednáním.

14. 6. 2016 Zobrazit více

Prevence v domažlických mateřských školách

Prevence v domažlických mateřských školáchInjekční stříkačky na dětském hřišti, pískovišti či autobusové zastávce nemusí být zcela neobvyklou událostí, stejně tak jako nabídka sladkosti od cizího člověka či neznámý člověk před domovními dveřmi.

10. 6. 2016 Zobrazit více

Přednáška o změnách zákona o provozu na pozemních komunikacích

Přednáška o změnách zákona o provozu na pozemních komunikacíchZákon o provozu na pozemních komunikacích (z.č. 361/2000 Sb.) s sebou od nového roku přinesl pro řidiče, ale také pro chodce, celou řadu výrazných změn. Město Domažlice se proto ve spolupráci s Městskou policií Domažlice, Odborem dopravy Domažlice a BESIPem rozhodlo v rámci preventivní činnosti uspořádat přednášku zaměřenou právě na změny tohoto zákona, který je alfou a omegou nejenom pro řidiče motorových vozidel, ale také pro řidiče nemotorových vozidel a chodce.

14. 4. 2016 Zobrazit více

Exkurze dětí ze základních škol na služebně MP Domažlice

Exkurze dětí ze základních škol na služebně MP DomažliceJaká je náplň práce strážníka městské policie? Co všechno má strážník na svém opasku? Jak vypadá mezi řidiči nepopulární „botička“? Jak spolu strážníci ve službě komunikují a jak vypadá pracoviště operátora městského dohledového kamerového systému?

13. 4. 2016 Zobrazit více

Prevence očima a pastelkama dětí ze základních škol v Domažlicích

Prevence očima a pastelkama dětí ze základních škol v DomažlicíchZákladní škola by měla být základem pro život, proto se Městská police Domažlice snaží tento základ obohatit ještě o znalosti související s prevencí kriminality a sociálně patologických jevů. V tomto případě je stěžejní částí tohoto druhu prevence zejména projekt Policie České republiky „Ajaxův zápisník“, se kterým preventistka MP Domažlice pracuje s dětmi ze III. a IV. ročníků.

8. 2. 2016 Zobrazit více

Na kole jen s přilbou - druhá akce

Na kole jen s přilbou - druhá akceDne 2. října 2015 se domažličtí cyklisté setkali s druhou preventivní akcí v letošním roce „Na kole jen s přilbou“. Jedná se o společný projekt neziskové organizace Bezpečně na silnicích o.p.s., jako nositele projektu a hlavního partnera Horské služby ČR o.p.s. Patronem projektu je Jiří Ježek, paraolympijský vítěz a mistr světa v cyklistice.

5. 10. 2015 Zobrazit více

Na kole jen s přilbou

Na kole jen s přilbou11. srpna 2015 se domažličtí cyklisté setkali s preventivní prázdninovou akcí „Na kole jen s přilbou“. Jedná se o společný projekt neziskové organizace Bezpečně na silnicích o.p.s. jako nositele projektu a hlavního partnera Horské služby ČR o.p.s. Na stanovišti se cyklisté za krásného slunečného počasí dozvěděli mnoho zajímavých informací ze světa cykloturistiky.

12. 8. 2015 Zobrazit více

Besedy se seniory

Besedy se senioryDne 16. 4. 2015 proběhla v prostorách Městského domova pro seniory v ulici Prokopa Velikého další z řady besed se seniory.

16. 4. 2015 Zobrazit více

Kontroly obchodních domů

Kontroly obchodních domůV období adventu se strážníci v rámci pěších pochůzek zaměřili na kontroly největších obchodních domů v Domažlicích. Sledují zákazníky a v případě zjištění rizikového chování je informují o zásadách bezpečného nakupování. Tyto kontroly budou probíhat v období adventu každodenně.

17. 12. 2014 Zobrazit více

Stránka