Novinky

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

besip

Na kolo jen s přilbou

Svazek Domažlicko

 

Deník

Obsah


Aktivity realizované v rámci preventivní činnosti
MP Domažlice:

 • Příprava, organizace a realizace projektů v oblasti primární prevence kriminality a výchovy dětí a mládeže

 • Zpracování metodik, studií a plánů prevence kriminality

 • Realizace přednáškové činnosti formou výchovných besed pro mateřské, základní a střední školy, dále pak pro seniory, ale i různé zájmové skupiny obyvatelstva s cílem zvyšovat kvalitu vědomostí v oblasti bezpečnosti silničního provozu, kriminality a právního vědomí veřejnosti

 • Realizace preventivních a osvětových akcí, účast v národních preventivních kampaních

 • Ochrana majetku za pomoci vyspělých technologií – např. provoz Pultu centrální ochrany MP Domažlice, realizace projektu Forenzního identifikačního značení jízdních kol za pomoci syntetické DNA

 • Spoluúčast v pracovních skupinách, organizacích a sdruženích na území města

 • Spolupráce s odbory zabývajícími se kriminalitou a sociálně patologickými jevy mládeže i dospělých

 • Spolupráce s koordinátorem prevence kriminality na úrovni kraje, Policií ČR, Pedagogicko-psychologickou poradnou Domažlice

 

Besedy pro děti v mateřských školách na území města Domažlice
Tato forma prevence je zaměřená na rizikové situace a chování v běžných životních situacích, s jakými se děti v MŠ mohou setkat. Formou maňáskové pohádky a tematických omalovánek MP Domažlice si děti s preventistkou o jednotlivých situacích povídají a vysvětlují si co je špatně a co naopak správně. Řadu věcí si děti mohou formou hry vyzkoušet a lépe zapamatovat – např. přecházení přes látkový přechod, odmítnutí sladkosti od cizí osoby, rizika hraní si u silnice a rizika sbírání věcí na ulici, apod. Besedy jsou určené zejména pro předškolní děti a pomáhají jim se připravit na školní docházku – děti se během besed hlásí a do následující besedy vypracovávají „školkový“ úkol v podobě vymalování obrázků v omalovánkách. Více informací naleznete ZDE.

 

Besedy pro žáky všech ZŠ v Domažlicích naučně-zábavnou formou s Ajaxovým zápisníkem
K této preventivní aktivitě preventista MP Domažlice využívá Ajaxův zápisník, se kterým pravidelně navštěvuje děti ze 3., 4., a 5. ročníků všech ZŠ v Domažlicích. Besedy jsou tematicky rozdělené do následujících bloků:

 • Policie ČR
 • Městská policie
 • Dopravní výchova
 • Závislosti – tabák, alkohol, drogy a hazardní hry
 • Mezilidské vztahy – šikana a trestné činy
 • Mezilidské vztahy – internet a mobilní telefon
 • Bezpečné prázdniny
 • Více informací naleznete ZDE.

 

Kurzy sebeobrany pro dívky/Kurzy sebeobrany pro seniory
Ženy, dívky a senioři všeobecně patří do nejrizikovější skupiny, ohrožené útoky agresorů, zlodějů či kapsářů. V rámci kurzů sebeobrany MP Domažlice spolupracuje s panem Waldemarem Janečkem, mistrem republiky v judu a profesionálním vojákem. Kurzy jsou vždy maximálně přizpůsobené potřebám účastníků i jejich fyzické zdatnosti – jinak probíhají kurzy pro dívky na ZŠ a jinak kurzy určené seniorům. Všechny kurzy sebeobrany spojují nejen praktické, ale také teoretické znalosti – účastníci se dozvídají jakým místům by se měli vyhnout, jak by měli efektivně zabezpečit předměty, které mají u sebe nebo jak se zachovat v případě, že se cítí ohroženi. Nedílnou součástí kurzů jsou rovněž praktické ukázky, kdy se účastníci učí nejzákladnější a nejjednodušší hmaty, pomocí kterých se mohou útočníkovi sami bránit. Více informací naleznete ZDE.

 

Přednášková a další preventivní činnost
Přednášková činnost MP Domažlice má široké zaměření, které lze na základě domluvy se zájemcem o preventivní přednášku jakkoliv rozšířit. MP Domažlice pravidelně spolupracuje s domovy seniorů na území města Domažlice, příp. s jinými institucemi – např. s Domovem pro matky s dětmi v tísni, Odborem sociálních věcí a zdravotnictví města Domažlice, organizací BESIP nebo s Městským kulturním střediskem Domažlice, apod. Na přípravě i realizaci řady přednášek se významně podílí pan Waldemar Janeček, mistr republiky v judu a profesionální voják, který je zároveň lektorem kurzů sebeobrany pro seniory.

Od roku 2017 pořádá Městská policie Domažlice projekt s názvem Domažlická senior akademie. Jedná se o soubor přednášek určených primárně seniorům s různou tématikou - např. činnost Policie ČR, městské policie, protipožární prevence, základy práva, zdravý životní styl, obrana před tzv. Šmejdy, apod. Více informací o Domažlické senior akademii naleznete ZDE.

 • Témata přednášek:
  • Činnost a výbava strážníka MP Domažlice
  • Jak se vyhnout nebezpečí? - Rady a informace pro seniory
  • Chraňte se před šmejdy
  • Senioři, braňte se!
  • (Ne)jsem obětí šikany?
  • Proč kouření škodí mě i mému dítěti?
  • Školení řidičů pro širokou veřejnost

 

Stránka

Kontrola zahrádkářských kolonií

Kontrola zahrádkářských koloniíDne 9.12.2014 v odpoledních hodinách byla provedena preventivní kontrola zahrádkářských kolonií.

9. 12. 2014 Zobrazit více

Přednášky pro seniory

Přednášky pro senioryDne 21. listopadu 2014 proběhla v Domově pro seniory v Baldovské ulici v Domažlicích první z řady plánovaných přednášek na téma prevence kriminality, určená seniorům.

25. 11. 2014 Zobrazit více

„Holubí dům“ už nedělá ostudu

„Holubí dům“ už nedělá ostudu„Holubí dům“ už nedělá ostudu, byl překryt ochrannou sítí, kterou nainstalovala odborná firma.

6. 11. 2014 Zobrazit více

Odhazování odpadu mimo sběrné nádoby

Odhazování odpadu mimo sběrné nádobyStrážníci si zaměřili na ukládání odpadu mimo sběrné nádoby.

6. 11. 2014 Zobrazit více

Strážníci městské policie poučili děti z domažlické Mateřské školy

Strážníci městské policie poučili děti z domažlické Mateřské školy15.6.2014 strážníci městské policie Domažlice poučili formou hry děti z domažlické Mateřské školy v ulici Msgre. B. Staška

25. 10. 2014 Zobrazit více

Stání v protisměru

Stání v protisměruMěstská policie varuje letáčky řidiče

13. 10. 2014 Zobrazit více

Stránka