Obsah

Stránka

předávání ocenění jednomu ze strážníků za 20 let práce pro MP Domažlice

předávání ocenění jednomu ze strážníků za 20 let práce pro MP Domažlice

ocenění za 5 let odvedené práce pro MP Domažlice

ocenění za 5 let odvedené práce pro MP Domažlice

děti z MŠ Poděbradova pracují s omalovánkami MP Domažlice

děti z MŠ Poděbradova pracují s omalovánkami MP Domažlice

nácvik přecházení přes přechod - MŠ v ul. Msgre. B. Staška

nácvik přecházení přes přechod - MŠ v ul. Msgre. B. Staška

beseda s dětmi v MŠ v ulici Msgre. B. Staška

beseda s dětmi v MŠ v ulici Msgre. B. Staška

dopravní soutěž mladých cyklistů na dopravním hřišti - duben 2017

dopravní soutěž mladých cyklistů na dopravním hřišti - duben 2017

školení řidičů pro širokou veřejnost - jaro 2017

školení řidičů pro širokou veřejnost - jaro 2017

školení řidičů pro širokou veřejnost - jaro 2017

školení řidičů pro širokou veřejnost - jaro 2017

slavnostní ukončení kurzů sebeobrany - podzim 2016

slavnostní ukončení kurzů sebeobrany - podzim 2016

slavnostní ukončení kurzů sebeobrany - podzim 2016

slavnostní ukončení kurzů sebeobrany - podzim 2016

kurz sebeobrany pro seniory - podzim 2016

kurz sebeobrany pro seniory - podzim 2016

kurz sebeobrany pro seniory - podzim 2016

kurz sebeobrany pro seniory - podzim 2016


Stránka