Obsah

Městský dohledový kamerový systém (MDKS)

Městský dohledový kamerový systém je stálý automatický technický systém, kterým je možné za využití jednotlivých kamerových bodů sledovat veřejně přístupná prostranství, komunikace a jiná místa přístupná veřejnosti v Domažlicích a v Havlovicích, které leží v katastrálním území města Domažlice. Součástí Městského dohlížecího kamerového systému je i systém, který dovoluje uchovávat záznamy z takového sledování.

Provozování městského dohledového kamerového systému je považováno za zpracování osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a předpisů, neboť je prováděn záznam pořizovaných záběrů, které je možno využít k identifikaci fyzických osob v souvislosti s určitým jednáním.

Městský dohledový kamerový systém je ve městě Domažlice provozován již od roku 1998. Od této doby je průběžně rozšiřován a modernizován až do současné podoby, kdy je na území města instalováno celkem 35 kamerových bodů. Všechny tyto body byly vytypovány na základě nápadu trestné činnosti a jiného protiprávního jednání. Na pozemních komunikacích jsou na vjezdech do města vždy umístěny tabule informující o pokrytí města kamerovým systémem - viz foto níže.

 

panormatická kamera MP Domažlice

       

Havlovice

informace o monitoringu města kamerami

 

Operátoři městského dohledového kamerového systému (MDKS) MP Domažlice
 

Michal NOVÁK
Marie VAŇKOVÁ
Mgr. Marek ŠEVČÍK
Michal MOJZEŠ
Ing. Pavel HANZLÍK