Obsah

Městský dohledový kamerový systém (MDKS)

Městský dohledový kamerový systém je stálý automatický technický systém, kterým je možné za využití jednotlivých kamerových bodů sledovat veřejně přístupná prostranství, komunikace a jiná místa přístupná veřejnosti v Domažlicích a v Havlovicích, které leží v katastrálním území města Domažlice. Součástí Městského dohlížecího kamerového systému je i systém, který dovoluje uchovávat záznamy z takového sledování.

Provozování Městského dohlížecího kamerového systému je považováno za zpracování osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a předpisů, neboť je prováděn záznam pořizovaných záběrů, které je možno využít k identifikaci fyzických osob v souvislosti s určitým jednáním.

 

panormatická kamera MP Domažlice

       

Havlovice

 

Operátoři městského dohledového kamerového systému (MDKS) MP Domažlice
 

Michal NOVÁK
Bc. Vladimír CIMBOLINEC
Mgr. Marek ŠEVČÍK
Michal MOJZEŠ
Ing. Pavel HANZLÍK