Obsah

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ukázka činnosti strážníků a pomůcek pro děti z MŠ

ukázka činnosti strážníků a pomůcek pro děti z MŠ

Den dětí v Domažlické nemocnici - zkouška balistických vest

Den dětí v Domažlické nemocnici - zkouška balistických vest

ukázka služebního automobilu MP Domažlice

ukázka služebního automobilu MP Domažlice


Stránka