Obsah

Stránka

ukázka činnosti strážníků a pomůcek pro děti z MŠ

ukázka činnosti strážníků a pomůcek pro děti z MŠ

Den dětí v Domažlické nemocnici - zkouška balistických vest

Den dětí v Domažlické nemocnici - zkouška balistických vest

ukázka služebního automobilu MP Domažlice

ukázka služebního automobilu MP Domažlice

Den dětí v Domažlické nemocnici - ukázka nasazování "botičky"

Den dětí v Domažlické nemocnici - ukázka nasazování "botičky"

Den dětí v Domažlické nemocnici - chůze v "alkoholových" brýlích

Den dětí v Domažlické nemocnici - chůze v "alkoholových" brýlích

exkurze dětí z družiny ZŠ na služebně MP Domažlice

exkurze dětí z družiny ZŠ na služebně MP Domažlice

ukázka nasazování "botičky" v mateřské škole

ukázka nasazování "botičky" v mateřské škole

Den sociálních služeb 2018 - stan MP Domažlice

Den sociálních služeb 2018 - stan MP Domažlice

Den sociálních služeb 2018 - stan MP Domažlice, chůze v alkoholových brýlích

Den sociálních služeb 2018 - stan MP Domažlice, chůze v alkoholových brýlích

Den sociálních služeb 2018 - stan MP Domažlice

Den sociálních služeb 2018 - stan MP Domažlice

přednáška na téma Finanční gramotnost pro seniory

přednáška na téma Finanční gramotnost pro seniory

Domažlická senior akademie - ukázka činnosti psovodů Policie ČR

Domažlická senior akademie - ukázka činnosti psovodů Policie ČR


Stránka